technology courses for educators

курсове по технологии за преподаватели

Курс 1. Въведение в образователни технологии

Прогнози за образователни технологии: http://blog.stcloudstate.edu/ims/2016/01/27/4710/

описание на курса

Този онлай асинхронен курс цели въвеждането на преподаватели и администратори в огромното и сложно разнообразие на технологични теми в образованието. Чрез дискусии и групови упражнения, ще се фокусираме върху изграждането на знания и умения, както и на успешни прфесионални практити в образованието. Целта на курса е да изгради разбиране относно основни понятия и концепции, както и разбиране относно успешното прилагане на различни технически средства в учебния процес и тяхната организация в различни учебни програми.
Курсът е също така включва преглед на най-новите тенденции в технологиите и дискусии относно възможно и целесъобразно използване в образованието. Цел на курса е да предостави възможност на участниците да търсят рабиране и използване на Уеб 2.0 и Уеб 3.0 от степен на фамилиарност до експертно ползване, както и използване на социални медии, мултимедии и интерактвност Едновременно, паралелно с обучението за използване на тези технологии ще се водят дискуссии за  тяхното въздейстие върху училищния живот и ролята на учителите и администрацията.
Особено внимание ще се отдели на значението и способността да се развият и поддържат учбни планове и административни документи, които да отговарят на постоянно променящия се технологичен свят. Спомагателни, но не по малко важни теми като правни въпроси, авторски права, етични въпроси и подобни въпроси относно цифрово гражданство (digital citizenship) ще бъдат обсъдени

+++++++++++++++++++++++

 

+++++++++++++++++++++++++++++++
more on technology courses for educators in this IMS blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims/2016/01/29/digital-literacy-for-edad/

Leave a Reply