VR discussion Plovdiv University

***** reserve space: register here |  запазете си място: регистрирайте се тук ******

Open Discussion: VR in Education |  Тема: Виртуалната реалност в образованието

Where | Университет Пловдив  https://goo.gl/maps/bLBYXkp5S1S2 and online ( виртуално)
When | Кога: 3. май, 2018, 15 часа |  May 3, 2018, 3PM local time (Bulgaria)
Who | Кой: преподаватели и суденти  |  faculty аnd students
How | Как: използвайте “обратна връзка” за споделяне на вашите идеи  | use the following hashtag for backchanneling #BGtechEd

 

Facebook Live stream:
https://www.facebook.com/InforMediaServices/
and recording available
(предаване на живо и запис)

VIdeo 360 recording: part 1, part 2, part 3

Виртуална реалност в учебния процес – теория и практика-  1-1, 1/2 час продължителност
Virtual reality in teaching and learning – theory and hands-on

Уточняване на понятията относно различните видове реалност: виртуална реалност, video 360 ; разширена реалност;  смесена реалност. VR/AR/MR in education.
Подход и усвояване на различните видове реалност в образованието. Връзка между трите вида реалност в образованието и конструктивизма като теория на преподаването. Връзка между трите вида реалност в образованието и игровия подход и игрофикацията на образованието. Оценяване на обучението базирано на различните видове реалности.

When a student is brilliant on the street corner but falling asleep in class, something is wrong with the schooling system
Ако учащ се е страхотен на ъгъла на улицата, но се проваля или заспива в клас, тогава нещо е грешно с учебната система
http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/education-teched-frenemies/

VR can be inexpensive and effective | Виртуална / разширена реалност може да бъде ефикасна и ефективна: http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/26/teaching-virtual-reality/

 1. Кратък теоретичен преглед на видео 360 – 10 мин

https://www.linkedin.com/groups/2811/2811-6391674579739303939

Definitions for VR/AR/MR | дефиниции на:  виртуална реалност; разширена реалност; смесена реалност
http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/03/21/t4tl-games-and-vr-library/

 1. Практически опит с видео 360 – 25 – 30 мин
 • Заснемане с камера
 • Редактиране на заснетия материал и възможности за интерактивност

 1. Дискусия относно методиката на приложение в учебния процес

2 min video from the entrance of your University is viewable through Google Cardboard and your laptops. Study the video and seek answers to the following questions:

******  https://youtu.be/VmOpsrVhEQE  ********
– what are the advantages of Video 360 to all other known-to-you media formats?
кои са предимствата на Видео 360 в сравнение с всички други медийни формати, които познавате?
– what would you do better in terms the video footage?
какво бихте заснимали, което да подобри видео материала за преподавателски и учебни цели (например: както друго място бихте избрали)
– how is / can be this medium advantageous to implementing core learning / teaching techniques
как този медиен формат може да се използва за да се подобрят съществуващите условия за успешно преподаване и обучение

 1. По избор – разговор с Марк Гил от Щатския университет Сейнт Клауд и демонстрация на виртуална реалност в учебния процес – 10-15 мин
 2. По избор –
  1. gaming and gamification and the role of VR and V360
   http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/bi/
  2. digital storytelling and the role of VR and V360 | цифрово разказване и ролята на ВР и В360: http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/lib490/
   Дискусии в тази ФБ група | Discussions welcome here: https://www.facebook.com/groups/SCSUDigitalStorytelling/

#3 from the following blog entry: http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/practical-about-vr-and-ar-in-schools/ (go beyond storytelling)

++++++++++++++

Additional Information |  Дoпълнителна литература/информация

http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=virtual+reality

http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=augmented+reality

Leave a Reply