Searching for "google maps"

VR discussion Plovdiv University

***** reserve space: register here |  запазете си място: регистрирайте се тук ******

Open Discussion: VR in Education |  Тема: Виртуалната реалност в образованието

Where | Университет Пловдив  https://goo.gl/maps/bLBYXkp5S1S2 and online ( виртуално)
When | Кога: 3. май, 2018, 15 часа |  May 3, 2018, 3PM local time (Bulgaria)
Who | Кой: преподаватели и суденти  |  faculty аnd students
How | Как: използвайте “обратна връзка” за споделяне на вашите идеи  | use the following hashtag for backchanneling #BGtechEd

 

Facebook Live stream:
https://www.facebook.com/InforMediaServices/
and recording available
(предаване на живо и запис)

VIdeo 360 recording: part 1, part 2, part 3

Виртуална реалност в учебния процес – теория и практика-  1-1, 1/2 час продължителност
Virtual reality in teaching and learning – theory and hands-on

Уточняване на понятията относно различните видове реалност: виртуална реалност, video 360 ; разширена реалност;  смесена реалност. VR/AR/MR in education.
Подход и усвояване на различните видове реалност в образованието. Връзка между трите вида реалност в образованието и конструктивизма като теория на преподаването. Връзка между трите вида реалност в образованието и игровия подход и игрофикацията на образованието. Оценяване на обучението базирано на различните видове реалности.

When a student is brilliant on the street corner but falling asleep in class, something is wrong with the schooling system
Ако учащ се е страхотен на ъгъла на улицата, но се проваля или заспива в клас, тогава нещо е грешно с учебната система
http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/education-teched-frenemies/

VR can be inexpensive and effective | Виртуална / разширена реалност може да бъде ефикасна и ефективна: http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/26/teaching-virtual-reality/

 1. Кратък теоретичен преглед на видео 360 – 10 мин

https://www.linkedin.com/groups/2811/2811-6391674579739303939

Definitions for VR/AR/MR | дефиниции на:  виртуална реалност; разширена реалност; смесена реалност
http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/03/21/t4tl-games-and-vr-library/

 1. Практически опит с видео 360 – 25 – 30 мин
 • Заснемане с камера
 • Редактиране на заснетия материал и възможности за интерактивност

 1. Дискусия относно методиката на приложение в учебния процес

2 min video from the entrance of your University is viewable through Google Cardboard and your laptops. Study the video and seek answers to the following questions:

******  https://youtu.be/VmOpsrVhEQE  ********
– what are the advantages of Video 360 to all other known-to-you media formats?
кои са предимствата на Видео 360 в сравнение с всички други медийни формати, които познавате?
– what would you do better in terms the video footage?
какво бихте заснимали, което да подобри видео материала за преподавателски и учебни цели (например: както друго място бихте избрали)
– how is / can be this medium advantageous to implementing core learning / teaching techniques
как този медиен формат може да се използва за да се подобрят съществуващите условия за успешно преподаване и обучение

 1. По избор – разговор с Марк Гил от Щатския университет Сейнт Клауд и демонстрация на виртуална реалност в учебния процес – 10-15 мин
 2. По избор –
  1. gaming and gamification and the role of VR and V360
   http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/bi/
  2. digital storytelling and the role of VR and V360 | цифрово разказване и ролята на ВР и В360: http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/lib490/
   Дискусии в тази ФБ група | Discussions welcome here: https://www.facebook.com/groups/SCSUDigitalStorytelling/

#3 from the following blog entry: http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/practical-about-vr-and-ar-in-schools/ (go beyond storytelling)

++++++++++++++

Additional Information |  Дoпълнителна литература/информация

http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=virtual+reality

http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=augmented+reality

digital storytelling tools

Six Good Digital Storytelling Tools In One Place

Six Good Digital Storytelling Tools In One Place

Timeline JS

The same people who created Timeline JS, Knight Lab at Northwestern University, offer five other tools for creating and publishing digital stories.

Juxtapose JS from Knight Lab is a free tool for making and hosting side-by-side comparisons of images. The tool was designed to help people see before and after views of a location, a building, a person, or anything else that changes appearance over time. Juxtapose JS will let you put the images into a slider frame that you can embed into a webpage where viewers can use the slider to reveal more or less of one of the images.

Storyline JS is one of the newer Knight Lab offerings. This beta product is designed to help students tell stories with data. The basic purpose of Storyline JS is to help students can create interactive line graphs. Students add annotations to the data points their line graphs. Those annotations are used to tell the story of the data represented in the graph.

Scene VR is another beta product from Knight Lab. The purpose of Scene VR is to enable users to stitch together panoramic images and VR images to create an immersive photo story. Stories published through Scene VR can be embedded into websites and viewed on desktop computers as well as on tablets and mobile phones.

If you want to embed audio into a written story, Soundcite JS is the tool for you. Soundcite JS lets you add audio clips to a written story. When Soundcite JS is properly used, a play button appears where you specify in the text. For example, if I wrote a story that included a scene in which a dog barks, I could have “the dog barks at the stranger” be highlighted with a play button that when clicked plays the sound of a dog barking.

StoryMap JS lets you combine elements of timelines and maps to create mapped stories. On StoryMap JS you create slides that are matched to locations on your map. Each slide in your story can include images or videos along with text. As you scroll through your story there are simple transitions between each slide. StoryMap JS integrates with your Google Drive account. To get started with StoryMap JS you have to grant it access to your Google Drive account. StoryMap JS will create a folder in your Google Drive account where all of your storymap projects will be saved. With StoryMap JS connected to your Google Drive account you will be able to pull images from your Google Drive account to use in your StoryMap JS projects. Here’s a good tutorial video made by Jan Serie Center’s Digital Liberal Arts initiative at Macalester College.

+++++++++++++++++
more on digital storytelling in this IMS blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=digital+storytelling

instruments and methods for formative assessment

********* reserve space: register here |  запазете си място: регистрирайте се тук *********

Open Discussion: Instruments and Methods for Formative Assessment: by invitation of teachers from Plovdiv region |  Тема: Инструменти и методи за актуални училищни занятия

Where | Къде: СУ „Димитър Матевски“  https://goo.gl/maps/rojNjE3dk4s and online ( виртуално)
When | Кога: 2. май, 2018, 14 часа |  May 2, 2018, 2PM local time (Bulgaria)
Who | Кой: преподаватели и педагози  |  teachers and faculty
How | Как: използвайте “обратна връзка” за споделяне на вашите идеи  | use the following hashtag for backchanneling #BGtechEd

short link: http://bit.ly/teachassess

open URL on cell phone

qr code formative assessment event

Live stream:
https://www.facebook.com/InforMediaServices/
and recording available
(предаване на живо и запис)

https://youtu.be/oYBtJSzUvrk

 1. Intro | Представяне – 5мин.
  Who are we (please share short intro about your professional interests) | Кои сме ние: споделете накратко професионалните си интереси (използвайте “comment” section под този блог)
  http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/faculty/
 2. Plan | Защо сме се събрали? Представяне на плана. – 5-10мин.
  http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/15/ed-leadership-and-edtech/
  Edtch why | защо учебни технологии? how to choose edtech | как избираме технологии? who chooses/decided | кой решава кои технологии?
  http://blog.stcloudstate.edu/ims/2016/02/09/collaborative-tools/
  virtual collaborative board | да се срещнем тук: https://www.notebookcast.com/en/board/showboard/fw56dmgj/
 3. Reality Check (before we do tech) | минута за откровение (преди да започнем с технологии):
  who is our audience | кого учим/обучаваме?
  http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/21/in-memoriam-avicii/
  http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/edtech-implementation-fails/
  why technology application fails | защо се проваля използването на технологии в обучението?
  Understanding Purpose | какъв е смисълът
  Insufficient Modeling of Best Practices | недостатъчен или несподелен опит
  Bad First Impressions | лоши първи впечатления
  Real-World Usability Challenges | ежедневни проблеми
  The Right Data to Track Progress | кои данни определят успеха
  Share your thoughts for the fails | Сподели твоите мисли за провала

Тема1. Сравняване на Kahoot, Edpuzzle и Apester –  1-1, 1/2 час продължителност
Topic 1: A comparison of Kahoot, Apester and EdPuzzle

definitions | термини : BYOD (BYOx), flipped classroom, formative assessment (vs summative assessment)

Kahoot (https://kahoot.it/) – 10 мин.
 kahoot
Apester (https://apester.com/ )– 10-15мин.
 apester
  • Представяне | short demonstration
  • Споделяне на опит | ideas and experience exchange.
   Comparison to other tools (e.g. flipped classroom advantage to Kahoot; difference from EdPuzzle, similarities to EdPuzzle) | съпоставяне с други инструменти: например, обърната класна стая – предимство пред Кахут; разлики и прилики с ЕдПъзил и тн)

Edpuzzle (https://edpuzzle.com )– 10 – 15мин.
 edpuzzle
  • Представяне | short demonstration
  • Edpuzzle виртуална класна стая | interactive virtual classroom
  • Създаване на акаунт | account creation and building of learning objects
   Comparison to other tools (e.g. flipped classroom advantage to Kahoot; difference from EdPuzzle, similarities to EdPuzzle) | съпоставяне с други инструменти: например, обърната класна стая – предимство пред Кахут; разлики и прилики с Еиптстър и тн)

https://edpuzzle.com/assignments/5ad4cad48f4df34107c58bd0/watch

Тема 2. Виртуална реалност в учебния процес – теория и практика-  1-1, 1/2 час продължителност
Topic 2. Virtual reality in teaching and learning – theory and hands-on

When a student is brilliant on the street corner but falling asleep in class, something is wrong with the schooling system
Ако учащ се е страхотен на ъгъла на улицата, но се проваля или заспива в клас, тогава нещо е грешно с учебната система
http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/education-teched-frenemies/

VR can be inexpensive and effective | Виртуална / разширена реалност може да бъде ефикасна и ефективна: http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/26/teaching-virtual-reality/

 1. Кратък теоретичен преглед на видео 360 – 10 мин

https://www.linkedin.com/groups/2811/2811-6391674579739303939

Definitions for VR/AR/MR | дефиниции на:  виртуална реалност; разширена реалност; смесена реалност
http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/03/21/t4tl-games-and-vr-library/

 1. Практически опит с видео 360 – 25 – 30 мин
 • Заснемане с камера
 • Редактиране на заснетия материал и възможности за интерактивност
 1. Дискусия относно методиката на приложение в учебния процес
 2. По избор – разговор с Марк Гил от Щатския университет Сейнт Клауд и демонстрация на виртуална реалност в учебния процес – 10-15 мин
 3. По избор –
  1. gaming and gamification and the role of VR and V360
   http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/bi/
  2. digital storytelling and the role of VR and V360 | цифрово разказване и ролята на ВР и В360: http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/lib490/
   Дискусии в тази ФБ група | Discussions welcome here: https://www.facebook.com/groups/SCSUDigitalStorytelling/

#3 from the following blog entry: http://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/practical-about-vr-and-ar-in-schools/ (go beyond storytelling)

++++++++++++++

Additional Information |  Дпълнителна литература/информация

http://blog.stcloudstate.edu/ims/2016/02/22/formative-assessment-ideas/

Formative Assessment Tools:  http://blog.stcloudstate.edu/ims/2016/01/13/formative-assessment-tools/

http://blog.stcloudstate.edu/ims/2014/12/09/formative-assessment/

Women in data science

Women in data science conference

Organiser: Fatima Batool (The Alan Turing Institute and WiDS Ambassador)

Date: 6 April 2018

Venue: The Alan Turing Institute

Register now


The Stanford Women in Data Science conference (WiDS) is a one day global conference that will bring data scientists together to share cutting edge research.  The conference aim is to inspire and encourage data scientists worldwide and exclusively support women in the field.

We will proudly host WiDS at The Alan Turing Institute.  The conference will feature eminent female speakers through technical talks, lunchtime discussions on data science (topics to be announced shortly), a panel discussion and networking event.

The conference programme and speaker information will be soon available through the conference website.  The event will be available worldwide via live streaming and the conference talks will be broadcast online.

The event will provide great opportunities to connect with potential mentors, collaborators and peers; hear about recent advancements in data science and explore new research dimensions.

Speakers:

Cecilia Lindgren

Mihaela van der Schaar

Jil Matheson

Codina Cotar

Emma McCoy

Cecilia Mascolo

Kathy Whaler

Mariana Damova

We welcome all regardless of gender to join us on Friday 6 April 2018 for an excellent learning experience.

For more information email: events@turing.ac.uk

policies online program

How did your institution decide which courses should be converted or designed to be blended and or online?  Did you have a particular process, form, or department who made those decisions?

Dana Gullo, M.S.I.T. Senior Instructional Designer  York College of Pennsylvania 441 Country Club Road Office: PAC 181C York, PA 17403

Hi Dana:  Here at Albright College we have 2 processes. For the traditional program, faculty must get the course approved by the dept chair before it can be offered online. I just need an email from the chair before I will sign a course development agreement with them. Payment is another story. Normally there is a development stipend but if the faculty member wants to keep sole ownership of the course, no stipend is paid. If the administration feels the course would not get good enrollment, they can also decide to not give a stipend. Courses in the traditional program can only be offered online during J term or summer, not fall or spring. For now.

For the non-traditional program, the Director of the program gives approval for courses to be offered online and they can only be gen eds which are offered online here. But if they are designed for the non-traditional, they will need permission to be offered online on the traditional side.

Sounds confusing but we are only in our 3rd year of online courses. There are many more processes and procedures we have developed. If you want to chat, email me off list.

Michele Mislevy Director of Digital Learning & Innovation Information Technology Services
Albright College 610-921-7542

+++++++++++++

At Binghamton University, academic departments decide if a course should be offered in a blended or online format. There is no process or form that I am aware of, unless individual departments have one. We do not have a separate online or distance learning office that oversees all online courses like some other universities. LMS support is provided by ITS; pedagogical support is provided by the Center for Learning and Teaching.
Most of our online courses are offered in the winter and summer terms. I believe there is only one certificate program in the social work department that is fully online, everything else is just individual courses. This is changing now, as our nursing school is deciding to create some online programs.
Andrea MacArgel
 Instructional Designer Center for Learning and Teaching
 Binghamton University LN 1324A (607) 777-5099
+++++++++++++++++++

++++++++++
more on online learning in this IMS blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=online+learning

VR videos Antarctica

4 Virtual Reality Videos About Antarctica

http://www.freetech4teachers.com/2017/06/4-virtual-reality-videos-about.html

++++++++++++++++
more on VR in this IMS blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=virtual+reality

digital learning

The Disruption of Digital Learning: Ten Things We Have Learned

Published on Featured in: Leadership & Management    https://www.linkedin.com/pulse/disruption-digital-learning-ten-things-we-have-learned-josh-bersin

meetings with Chief Learning Officers, talent management leaders, and vendors of next generation learning tools.

The corporate L&D industry is over $140 billion in size, and it crosses over into the $300 billion marketplace for college degrees, professional development, and secondary education around the world.

Digital Learning does not mean learning on your phone, it means “bringing learning to where employees are.” In other words, this new era is not only a shift in tools, it’s a shift toward employee-centric design. Shifting from “instructional design” to “experience design” and using design thinking are key here.

evolution of L&D The Evolution of Corporate Training

1) The traditional LMS is no longer the center of corporate learning, and it’s starting to go away.

LMS platforms were designed around the traditional content model, using a 17 year old standard called SCORM. SCORM is a technology developed in the 1980s, originally intended to help companies like track training records from their CD-ROM based training programs.

the paradigm that we built was focused on the idea of a “course catalog,” an artifact that makes sense for formal education, but no longer feels relevant for much of our learning today.

not saying the $4 billion LMS market is dead, but the center or action has moved (ie. their cheese has been moved). Today’s LMS is much more of a compliance management system, serving as a platform for record-keeping, and this function can now be replaced by new technologies.

We have come from a world of CD ROMs to online courseware (early 2000s) to an explosion of video and instructional content (YouTube and MOOCs in the last five years), to a new world of always-on, machine-curated content of all shapes and sizes. The LMS, which was largely architected in the early 2000s, simply has not kept up effectively.

2) The emergence of the X-API makes everything we do part of learning.

In the days of SCORM (the technology developed by Boeing in the 1980s to track CD Roms) we could only really track what you did in a traditional or e-learning course. Today all these other activities are trackable using the X-API (also called Tin Can or the Experience API). So just like Google and Facebook can track your activities on websites and your browser can track your clicks on your PC or phone, the X-API lets products like the learning record store keep track of all your digital activities at work.

Evolution of Learning Technology Standards

3) As content grows in volume, it is falling into two categories: micro-learning and macro-learning.

MicroLearning vs. MacroLearning
Understanding Macro vs. Micro Learning

4) Work Has Changed, Driving The Need for Continuous Learning

Why is all the micro learning content so important? Quite simply because the way we work has radically changed. We spend an inordinate amount of time looking for information at work, and we are constantly bombarded by distractions, messages, and emails.

The Overwhelmed Employee
Too Much Time Searching

sEmployees spend 1% of their time learning

5) Spaced Learning Has Arrived

If we consider the new world of content (micro and macro), how do we build an architecture that teaches people what to use when? Can we make it easier and avoid all this searching?

“spaced learning.”

Neurological research has proved that we don’t learn well through “binge education” like a course. We learn by being exposed to new skills and ideas over time, with spacing and questioning in between. Studies have shown that students who cram for final exams lose much of their memory within a few weeks, yet students who learn slowly with continuous reinforcement can capture skills and knowledge for decades.

Ebbinghaus forgetting curve

Spaced Learning: Repetition, Spacing, Questioning

6) A New Learning Architecture Has Emerged: With New Vendors To Consider

One of the keys to digital learning is building a new learning architecture. This means using the LMS as a “player” but not the “center,” and looking at a range of new tools and systems to bring content together.
The New Learning Landscape

On the upper left is a relatively new breed of vendors, including companies like Degreed, EdCast, Pathgather, Jam, Fuse, and others, that serve as “learning experience” platforms. They aggregate, curate, and add intelligence to content, without specifically storing content or authoring in any way. In a sense they develop a “learning experience,” and they are all modeled after magazine-like interfaces that enables users to browse, read, consume, and rate content.

The second category the “program experience platforms” or “learning delivery systems.” These companies, which include vendors like NovoEd, EdX, Intrepid, Everwise, and many others (including many LMS vendors), help you build a traditional learning “program” in an open and easy way. They offer pathways, chapters, social features, and features for assessment, scoring, and instructor interaction. While many of these features belong in an LMS, these systems are built in a modern cloud architecture, and they are effective for programs like sales training, executive development, onboarding, and more. In many ways you can consider them “open MOOC platforms” that let you build your own MOOCs.

The third category at the top I call “micro-learning platforms” or “adaptive learning platforms.” These are systems that operate more like intelligent, learning-centric content management systems that help you take lots of content, arrange it into micro-learning pathways and programs, and serve it up to learners at just the right time. Qstream, for example, has focused initially on sales training – and clients tell me it is useful at using spaced learning to help sales people stay up to speed (they are also entering the market for management development). Axonify is a fast-growing vendor that serves many markets, including safety training and compliance training, where people are reminded of important practices on a regular basis, and learning is assessed and tracked. Vendors in this category, again, offer LMS-like functionality, but in a way that tends to be far more useful and modern than traditional LMS systems. And I expect many others to enter this space.

Perhaps the most exciting part of tools today is the growth of AI and machine-learning systems, as well as the huge potential for virtual reality.

A Digital Learning Architecture

7) Traditional Coaching, Training, and Culture of Learning Has Not Gone Away

The importance of culture and management

8) A New Business Model for Learning

he days of spending millions of dollars on learning platforms is starting to come to an end. We do have to make strategic decisions about what vendors to select, but given the rapid and immature state of the market, I would warn against spending too much money on any one vendor at a time. The market has yet to shake out, and many of these vendors could go out of business, be acquired, or simply become irrelevant in 3-5 years.

9) The Impact of Microsoft, Google, Facebook, and Slack Is Coming

The newest versions of Microsoft Teams, Google Hangouts and Google Drive, Workplace by Facebook, Slack, and other enterprise IT products now give employees the opportunity to share content, view videos, and find context-relevant documents in the flow of their daily work.

We can imagine that Microsoft’s acquisition of LinkedIn will result in some integration of Lynda.com content in the flow of work. (Imagine if you are trying to build a spreadsheet and a relevant Lynda course opens up). This is an example of “delivering learning to where people are.”

New work environments will be learning environments

10) A new set of skills and capabilities in L&D

It’s no longer enough to consider yourself a “trainer” or “instructional designer” by career. While instructional design continues to play a role, we now need L&D to focus on “experience design,” “design thinking,” the development of “employee journey maps,” and much more experimental, data-driven, solutions in the flow of work.

lmost all the companies are now teaching themselves design thinking, they are using MVP (minimal viable product) approaches to new solutions, and they are focusing on understanding and addressing the “employee experience,” rather than just injecting new training programs into the company.
New Capabilities Needed

+++++++++++++++++++
more on elearning in this IMS blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=elearning

social media research toolkit

thank you, Greg Jorgensen, an excellent list of tools for analytics + excellent background info (price, social media tools served, output format

Social Media Research Toolkit – Peer Tested & Peer Reviewed

Social Media Research Toolkit

Gephi, Hootsuite, NodeXL, Sysomos, Gnip, Issuecrawler, Brandwatch, Netvizz, Datasift, Crimson Hexagon, tweepy, streamR, Twitoxmy, Digmind, Twitris, yourTwapperKeeper, DiscoverText, Webometric Analyst, python-twitter, twurl, Tweet Archivist, vtracker, Netlytic, twython, OutWit Hub, Mozdeh, Affinio, Rfacebook, Facepager, Flocker, 140dev, Sodato, Foller.me, Textexture, Hosebird, Websta, followthehashtag, Chorus, VOSON/Uberlink, Info Extractor, twarc, iScience Maps, Social Feed Manager, facebook-sdk, Socioviz, Naoyun, Visibrain Focus, TwitterGoogles, DD-CSS, YouTube Data Tools, SocialMediaMineR, tStreamingArchiver, Twitter Stream Downloader

++++++++++++++++++
more on social media analytics in this IMS blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=social+media+analytics
more on social media management in this blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=social+media+management
more on altmetrics in this blog
http://blog.stcloudstate.edu/ims?s=altmetrics

Code for Humanity

Santa Clara U Students Code for Humanity

come up with apps to help two organizations serving the poorest people. Santa Clara University’s Association for Computing Machinery chapter held its third annual hackathon, “Hack for Humanity.”

The 24-hour event brought together participants from area colleges studying not just computer science or engineering but also business, biotech, communications and graphic design. Students worked individually or in teams of four to develop applications for either of two recipients.

One is Catholic Charities, where coders were encouraged to improve one of its many services and programs for “very low income people.” For example, the students could come up with apps for improving the organization’s existing job skills training, immigration test training or nutrition information programs.

The other is VillageTech, a company that has created Looma, a low-power, affordable portable computer and projector box for classroom use in schools in developing countries. There, the hackers are supposed to come up with apps for use by students in Nepal, such as creating a content management and navigation system, to build an on-screen keyboard, to add to the maps available for Looma, to improve the speech capability, to create a tool for managing the webcam and related functions.

1 2 3