Posts Tagged ‘Plovdiv University’

VR discussion Plovdiv University

***** reserve space: register here |  запазете си място: регистрирайте се тук ******

Open Discussion: VR in Education |  Тема: Виртуалната реалност в образованието

Where | Университет Пловдив  https://goo.gl/maps/bLBYXkp5S1S2 and online ( виртуално)
When | Кога: 3. май, 2018, 15 часа |  May 3, 2018, 3PM local time (Bulgaria)
Who | Кой: преподаватели и суденти  |  faculty аnd students
How | Как: използвайте “обратна връзка” за споделяне на вашите идеи  | use the following hashtag for backchanneling #BGtechEd

 

Facebook Live stream:
https://www.facebook.com/InforMediaServices/
and recording available
(предаване на живо и запис)

VIdeo 360 recording: part 1, part 2, part 3

Виртуална реалност в учебния процес – теория и практика-  1-1, 1/2 час продължителност
Virtual reality in teaching and learning – theory and hands-on

Уточняване на понятията относно различните видове реалност: виртуална реалност, video 360 ; разширена реалност;  смесена реалност. VR/AR/MR in education.
Подход и усвояване на различните видове реалност в образованието. Връзка между трите вида реалност в образованието и конструктивизма като теория на преподаването. Връзка между трите вида реалност в образованието и игровия подход и игрофикацията на образованието. Оценяване на обучението базирано на различните видове реалности.

When a student is brilliant on the street corner but falling asleep in class, something is wrong with the schooling system
Ако учащ се е страхотен на ъгъла на улицата, но се проваля или заспива в клас, тогава нещо е грешно с учебната система
https://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/education-teched-frenemies/

VR can be inexpensive and effective | Виртуална / разширена реалност може да бъде ефикасна и ефективна: https://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/26/teaching-virtual-reality/

 1. Кратък теоретичен преглед на видео 360 – 10 мин

https://www.linkedin.com/groups/2811/2811-6391674579739303939

Definitions for VR/AR/MR | дефиниции на:  виртуална реалност; разширена реалност; смесена реалност
https://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/03/21/t4tl-games-and-vr-library/

 1. Практически опит с видео 360 – 25 – 30 мин
 • Заснемане с камера
 • Редактиране на заснетия материал и възможности за интерактивност

 1. Дискусия относно методиката на приложение в учебния процес

2 min video from the entrance of your University is viewable through Google Cardboard and your laptops. Study the video and seek answers to the following questions:

******  https://youtu.be/VmOpsrVhEQE  ********
– what are the advantages of Video 360 to all other known-to-you media formats?
кои са предимствата на Видео 360 в сравнение с всички други медийни формати, които познавате?
– what would you do better in terms the video footage?
какво бихте заснимали, което да подобри видео материала за преподавателски и учебни цели (например: както друго място бихте избрали)
– how is / can be this medium advantageous to implementing core learning / teaching techniques
как този медиен формат може да се използва за да се подобрят съществуващите условия за успешно преподаване и обучение

 1. По избор – разговор с Марк Гил от Щатския университет Сейнт Клауд и демонстрация на виртуална реалност в учебния процес – 10-15 мин
 2. По избор –
  1. gaming and gamification and the role of VR and V360
   http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/bi/
  2. digital storytelling and the role of VR and V360 | цифрово разказване и ролята на ВР и В360: http://web.stcloudstate.edu/pmiltenoff/lib490/
   Дискусии в тази ФБ група | Discussions welcome here: https://www.facebook.com/groups/SCSUDigitalStorytelling/

#3 from the following blog entry: https://blog.stcloudstate.edu/ims/2018/04/17/practical-about-vr-and-ar-in-schools/ (go beyond storytelling)

++++++++++++++

Additional Information |  Дoпълнителна литература/информация

https://blog.stcloudstate.edu/ims?s=virtual+reality

https://blog.stcloudstate.edu/ims?s=augmented+reality

technology courses for educators

курсове по технологии за преподаватели

Курс 1. Въведение в образователни технологии

Прогнози за образователни технологии: https://blog.stcloudstate.edu/ims/2016/01/27/4710/

описание на курса

Този онлай асинхронен курс цели въвеждането на преподаватели и администратори в огромното и сложно разнообразие на технологични теми в образованието. Чрез дискусии и групови упражнения, ще се фокусираме върху изграждането на знания и умения, както и на успешни прфесионални практити в образованието. Целта на курса е да изгради разбиране относно основни понятия и концепции, както и разбиране относно успешното прилагане на различни технически средства в учебния процес и тяхната организация в различни учебни програми.
Курсът е също така включва преглед на най-новите тенденции в технологиите и дискусии относно възможно и целесъобразно използване в образованието. Цел на курса е да предостави възможност на участниците да търсят рабиране и използване на Уеб 2.0 и Уеб 3.0 от степен на фамилиарност до експертно ползване, както и използване на социални медии, мултимедии и интерактвност Едновременно, паралелно с обучението за използване на тези технологии ще се водят дискуссии за  тяхното въздейстие върху училищния живот и ролята на учителите и администрацията.
Особено внимание ще се отдели на значението и способността да се развият и поддържат учбни планове и административни документи, които да отговарят на постоянно променящия се технологичен свят. Спомагателни, но не по малко важни теми като правни въпроси, авторски права, етични въпроси и подобни въпроси относно цифрово гражданство (digital citizenship) ще бъдат обсъдени

+++++++++++++++++++++++

 

+++++++++++++++++++++++++++++++
more on technology courses for educators in this IMS blog
https://blog.stcloudstate.edu/ims/2016/01/29/digital-literacy-for-edad/

online discussion with Plovdiv University

April 21, 2016

Culture and Education

Adobe Connect Recording http://scsuconnect.stcloudstate.edu/p53yxcavsih/

online discussions with faculty from School of Education at St. Cloud State University, faculty and students from Plovdiv University and faculty from New Bulgarian University.

http://www.stcloudstate.edu/sped/faculty-staff.aspx
John Hoover: jhhoover@stcloudstate.edu – SCSU
Martin Lo: hlo@stcloudstate.edu – SCSU

Kyounghee Seo: kseo@stcloudstate.edu – SCSU

Galin Tzokov: g_tzokov@mail.bg, Gal.tzokov@gmail.com g – Plovdiv

zlaty.sh@gmail.comg – Plovdiv

Vladimira Angelova: vladiang@abv.bg – Plovdiv

Ludmil Duridanov : duridanov@gmail.com – NBU

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

community based learning, project based learning, personalized learning

Adobe Connect link: http://scsuconnect.stcloudstate.edu/ims/
Adobe Connect Recording from the December 10, 8AM (4PM local time in Bulgaria) with students and faculty from Plovdiv University and practitioners from K12 school in Plovdiv: http://scsuconnect.stcloudstate.edu/p20nzpx5g02/

online discussion with faculty, pre-service teachers and K12 teachers on the definitions and connection among these types of learning. Please share your questions and observations in the the comment section under the blog entry.

обучение в общности (community based learning), обучение базирано на проекти 9 project based learning ) и индивидуално обучение (personalized learning)

за краткото време от един час, ще се дискутираме дефинициите и връзката между три вида обучение, които са обект на внимание като част от реформата в американското обучение. Моля споделете мненията си и въпросите си в секцията за коментарии под блога

Constructivism: Lecture and project-based learning

10 Tips for Assessing Project-Based Learning

Inquiry Learning

Community-Based Learning (CBL)

CBL

CBL

http://www.swarthmore.edu/lang-center-civic-social-responsibility/community-based-learning-cbl

Community Based Learning (CBL) is a pedagogical approach that is based on the premise that the most profound learning often comes from experience that is supported by guidance, context-providing, foundational knowledge, and intellectual analysis.The opportunity for students to bring thoughtful knowledge and ideas based on personal observation and social interaction to a course’s themes and scholarly arguments brings depth to the learning experience for individuals and to the content of the course. The communities of which we are a part can benefit from the resources of our faculty and students, while the courses can be educationally transformative in powerful ways.

http://www.princeton.edu/cbli/

community based learning project based learning

community based learning project based learning

The Community-Based Learning Initiative (CBLI) connects students’ academic work with their interest in and concern for the communities around the University. Working with local nonprofits, students develop research projects, collect and analyze data, and share their results and conclusions, not just with their professors, but also with organizations and agencies that can make use of the information. Working with CBLI, students can do community-based research in courses, as a summer research internship, and as part of their junior paper or senior thesis.

Community-Based Learning

http://nationalcenterforcommunityschools.childrensaidsociety.org/sites/default/files/community-based-learning.pdf

Introduction to community based learning

http://academics.holycross.edu/files/cbl/Introduction_to_Community-Based_Learning.pdf

another form of experiential learning. Wide variation of definitions: off-campus academic learning or service learning. Field work, internships, community based research etc. connects classroom learning objectives with civic engagement.

service learning

service learning

service learning

https://en.wikipedia.org/wiki/Service-learning

Service-Learning must properly connect the traditional classroom experience with the real life lessons that come through service.

What is Project Based Learning (PBL)?

обучение базирано на проекти

http://bie.org/about/what_pbl

Project-based learning is a dynamic classroom approach in which students actively explore real-world problems and challenges and acquire a deeper knowledge. http://www.edutopia.org/project-based-learning

https://www.pinterest.com/rxinsider/experiential-learning-service-learning-experientia/

https://www.youtube.com/watch?v=LMCZvGesRz8

Project Based Learning Ideas, Lesson Plans, Examples, Templatesproject based learning

http://www.learningreviews.com/Project-Based-Learning-Lesson-Plans.html

Personalized Learning персонализирано обучение

http://edglossary.org/personalized-learning/

http://www.personalizelearning.com/

personalizelearning

personalized-learning

personalized-learning

 

student-centered learning

обучение фокусирано около студента

student-centered learning

student-centered learning

student-centered learning

Socratic method

Socratic method, also known as method of elenchus, elenctic method, or Socratic debate, is named after the classical Greek philosopher Socrates. It is a form of inquiry and discussion between individuals, based on asking and answering questions to stimulate critical thinking and to illuminate ideas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Socratic_method

student-centered learning socratic method