Is Communism genocidal

Why is Communism not genocidal

Защо комунизмът не е геноцид – част 1

http://librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/discussion/politics/3364-zashto-komunizmat-ne-e-genotzid-1

Отговорът на този въпрос е отрицателен. Дори и най-пристрастният съдия-противник на комунизма не би посмял да каже, че престъплението ГУЛАГ отговаря на дефиницията за геноцида. По ирония на съдбата ние дължим това положение на самите създатели на ГУЛАГ – тъкмо те са тези, които навремето префасонират черновата на Конвенцията на геноцида и с това отменят възможността политическите престъпления да могат да се квалифицират като геноцид. От самото влизане в сила на тази конвенция преди повече от половин век геноцидът е престъпление, което може да бъде етническо, религиозно, расово или национално, но не и политическо.

The response to this question is negative. Even the most ardent judge/adversary of Communism cannot say that GULAG fits into the definition of genocide. Strangely, the situation is brought up by the mere creators of GULAG – they are the ones, who redraft the Genocide Convention (https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention) and deprive political crimes to qualify as genocide. From the inception of the Convention more then half a century ago, genocide is considered a crime of ethnic, religious, racial or national, but not political character.